Forum

Guest  

Welcome Guest, posting in this forum requires registration.

Pages: [1]
Topic: Prevederi legale
ANTIC
Administrator
Posts: 1

Reputation: 0
Prevederi legale
on: February 4, 2016, 11:14

In vederea efectuarii cercetarii disciplinare, angajatorul imputerniceste una sau mai multe persoane sa faca demersurile necesare pentru a stabili daca faptele imputate salariatului prin referatul de anuntare a abaterii disciplinare reprezinta incalcari ale disciplinei muncii.

Potrivit Codului muncii, angajatorul numeste comisia de cercetare disciplinara. Cu alte cuvinte, prerogativa numirii comisiei apartine reprezentantului legal sau oricarei alte persoane mandatate in acest scop de catre reprezentantul legal al angajatorului.


Pages: [1]
WP Forum Server by ForumPress | Lucid Crew
Version: 1.8.2 ; Page loaded in: 0.01 seconds.