Legislatie

Cadrul legislativ care reglementează domeniul dialogului social este constituit din următoarele acte normative:

 

Sursa http://www.mmuncii.ro/

 

Legislația muncii, relatii de munca

 

► Legea nr 53/2003 Republicata(Codul Muncii)

►   Anexa nr.2 – Cotele de contribuţie ce urmează a fi suportate de salariaţii beneficiari de trimiteri la tratament balnear şi odihnă recuperatorie cu bilete prin sindicat
►   Anexa nr.3 – Contract individual de muncă
►   Anexa nr.4 – Lista ramurilor pentru care se încheie contracte colective de muncă
►   Anexa nr.5 – Prevederi metodologice aplicabile operaţiunilor contabile la constituirea fondului destinat activităţilor ocazionate de negocierile colective, elaborate de Ministerul Finanţelor Publice – Direcţia generală a contabilităţi
►   Anexa nr.6 – Lista ramurilor şi sectoarelor în care, prin convenţia părţilor de la nivelul Contractului colectiv de muncă unic la nivel naţional, se pot aplica prevederile art. 111 din Codul muncii, referitoare la perioade de referinţă mai mari de 3 luni, dar care să nu depăşească 12 luni
►   Anexa nr.7 – Componentă a comisiei de negociere Regulamentul de organizare şi funcţionare a comisiei de aplicare şi monitorizare a Contractului colectiv de muncă unic la nivel naţional